hjem     nettstedkart     skriv ut

Forord


Avkreftelse:

Vi ønsker å gjøre leseren oppmerksom på at kun fordi vi velger å presentere deler av andre troendes undervisning, så betyr ikke det av vi automatisk går god for, eller stiller oss bak, all undervisning som måtte komme fra samme kilde. Ingen har all åpenbaring, kunnskap eller visdom nå, heller ikke vi på bibelbrød.net. Dette er vi smertelig klar over, men søker hele tiden å strekke oss etter det fullkomne, og således hele tiden vedlikeholde en hunger etter å kjenne Gud mer og mer, ikke minst gjennom Hans Ord, som er den eneste autoritet i en troendes liv. Så når vi altså er villige til å erkjenne at ingen har all åpenbaring, er det på samme måte viktig å erkjenne at man vil kunne finne sannhet i større eller mindre grad i alle kristne kriker og kroker. Dette opplever vi er tilfellet med undervisningsserien "Perfection through Christ" av David Eells hos Unleavened Bread Ministries (www.americaslastdays.com). Eells bekjenner seg til den kalvinistiske tanken, og anerkjenner derfor Guds fullkomne allmakt, noe som er viktig for forståelsen av hvor maktesløse vi er som mennesker, og hvor avhengige vi er av at den allmektige Gud virker i den troendes liv. Her er vi helt i tråd med Eells' forståelse av Guds suverenitet. Det vi ikke er enige i, og som vi ikke kan se at det er dekning for i Guds Ord (når det er oversatt riktig) er kjernen i kalvinismen, som går ut på at Gud har skapt flesteparten av menneskene med den hensikt å kun frelse noen få (de utvalgte), og med overlegg pine og straffe resten for evig. (Til info: Motstykket til kalvinisme er arminianisme).  At noen faktisk kan tro dette, på tross av en mer presis forståelse av Guds absolutte allmakt, er etter vår forståelse av Gud som en kjærlig far ganske utrolig. Men på tross av dette, ønsker vi å henvise til denne spesifikke undervisningsserien fordi den i hovedsak dreier seg om den kristnes liv, hvordan bruke den troen vi har fått i gave til å manifestere Kristus  i oss, og i det videre overkomme synd i eget liv og være en som seirer. Det er så mye mer til kristenlivet enn den populære forkynnelsen om "bare å ta i mot Jesus som din personlige Herre og frelser." Det er viktig å forstå at Gud allerede har lagt livene våres ferdige foran oss, og nå gjelder det for oss å tro det Hans Ord sier om oss i det vi fortsetter vandringen sammen med Ham og bærer "frukt som er omvendelsen verdig."

*****

Kjære bror eller søster. Det du nå er i ferd med å lese er en oversettelse av undervisningsserien ”Perfection through Christ”. Dette er den første delen i en serie på 8 deler. I skrivende stund (november 2008) er det kun dette første kapittelet som er blitt oversatt. Hvis du etter å ha lest dette ønsker å fordype deg videre i denne undervisningen, kan du laste ned resten av serien på engelsk enten som et tekstdokument eller videoundervisning. Følgende linker tar deg direkte til materialet:  http://www.unleavenedbreadministries.org/PTC.pdf. For samme serie som videoundervisning:  http://www.unleavenedbreadministries.org/?page=sabs-onehour – rull ned siden til du kommer til ”TRUE GOSPEL”.


*****

Jeg vet hva du tenker; at vi på ingen måte vil kunne oppnå fullkommenhet i dette livet. Det er den menneskelige måten å tenke på. Ikke bare vil noen av oss oppnå dette idealet før livet vårt er over, men vi har allerede blitt gitt det, ved tro. Hvordan er dette mulig? For det første, har du noen gang tenkt over at ditt syn på fullkommenhet og Guds syn på fullkommenhet kanskje er forskjellig? Hva var det med Abraham, Noah, Daniel og Job som gjorde at de kunne bli kalt rettferdige i Guds øyne? Hvorfor ble Kong David kalt ”en mann etter Guds eget hjerte”? Hvordan kunne Sakarias og Elisabeth bli sett på både som rettferdige og skyldfire foran Allhærs Gud? Hvem foruten Gud ville noen gang si at Jakob ikke hadde noen urett? Alle disse menneskene levde ut sine liv innfor Guds åsyn, selveste Skaperen av Universet, før Jesus Kristus i det hele tatt vandret på jorden. Hvis fullkommenhet ikke er mulig, hvordan kunne både Jesus og apostelen Paulus befale oss å være fullkomne? Vel, ta på deg marsj-sandalene dine og gjør deg klar for en berg-og-dal-bane tur gjennom Skriften, for dette studiet kommer til å åpne øynene dine til en åpenbaring som vil forandre livet ditt. Forståelsen av hva Kristus har gjort for oss på korset vil gjøre at vi kan fatte at det ikke er vårt gamle liv som gjøres fullkomment, men Kristi fullkomne liv som manifesteres i oss. Vi kommer til å lære det å se enden fra begynnelsen, og vandre ved tro slik at vi kan se det manifestert i våre liv, ”så det mennesket som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning.” Det du kommer til å lese på disse sidene vil utfordre deg til å leve det du tror, til å gripe det som er blitt gitt deg ved tro, og at Gud forventer at denne troen skal skinne ut fra oss til verden, ettersom vi fortsetter å samarbeide med Ham mens vi bærer frukt av såkornet av Guds Ord. Hvis du har lyttet til menneskers tradisjoner vil dette studiet være en oppvekker til det sanne evangeliet ”som en gang ble overlevert til de hellige,” som viser oss hvordan Gud manifesterer sine løfter i våre liv, noe som istandsetter oss og gir oss kraft til å vandre i Jesu fotspor. Evangeliet slik det presenteres her er muligens annerledes enn det du har blitt lært. Vår lærer gjennom disse sidene, David Eells fra Unleavened Bread Ministries (Usyret Brød Prestetjeneste), bruker Skriften til å bevise at Gud gjenoppretter alt som har blitt tatt ifra oss, all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus….OG på jorden, i dette livet!


Gå til "Fullkommen i Kristus" kapittel 1 her!