hjem     nettstedkart     skriv ut
Hjem > VELKOMMEN > Hvem tror vi at vi er?

 

 

Hvem tror vi at vi er, som kommer her og kommer her...?

av Eric Perroud

 

Dette er en enkel nettside! Enkel i design, men forhåpentlig ikke ”enkel” i innhold. Med det mener vi ikke at vi håper å gjøre ting vanskelig, men at det som presenteres på disse sidene, enten det er oversatte arbeid fra andre troende og utleggere av Ordet, eller om det er utleggelser vi (ved Guds nåde) selv har utarbeidet, er gjennomtenkte og nøye utarbeidete utleggelser av Skriften som bevarer ”et mønster av sunne ord,” ”stemmer med den sunne lære” og er til oppbygning for alle som påkaller Herren Jesus Kristus ut av et rent hjerte.

Underveis i denne "velkomstseksjonen" stiller vi i presentasjonsøyemed spørsmålet ”Hvem er vi?” Vel, kanskje noen av dere som leser dette stiller oss spørsmålet: ”Hvem tror dere at dere er…?” underforstått: "…som kommer her og påstår ting og tang om Gud og Jesus som nesten ingen andre er enige med dere om…ja, som ikke stemmer overens med hva hovedstrømskristendom, etablert kristen religion og flertallet mener...ja, det stemmer i alle fall ikke med det pastoren min sier!!!"

Takk Gud for at det vi forkynner på bibelbrød.net strider med det meste av organisert og institusjonalisert kristendom. Det er et faktum, både i sekulær og bibelsk historie, at flertallet aldri har hatt rett. Det var Joseph Goebbels som uttalte at ”hvis du forteller en løgn stor nok, og passer på å gjenta den, så vil folk omsider begynne å tro den.” Vel, det var usedvanlig mange (relativt sett) som trodde på løgnen til Adolf og Co., og som historien har oss bevist: det relative flertall tok feil. Ellers var det også lenge hevet over enhver tvil at jorda var flat….spørsmål? I bibelhistorien hadde flertallet heller ALDRI rett: Ikke da de gjorde opprør mot Moses i ørkenen, ikke da de drepte alle Guds EGNE profeter, og eller ikke da de skulle spane ut det lovede landet. Det går som en rød tråd igjennom Skriften: Gud utvelger noen få, pinglete mennesker, som ikke er noe i seg selv, og som stort sett står alene slik at den ALMEKTIGE GUD kan være sterk i dem. Å bruke som et argument at det som forkynnes her er feil, vranglære og heresi fordi flesteparten forkynner noe annet er rett og slett u-bibelsk. Forresten, flertallet drepte vår Herre også!

*****

Ok, så hva er det som gjør at vi i vår villeste fantasi virkelig mener at vi (av alle) har noe som helst å bidra med hva gjelder utleggelse av Guds Ord? Vi mener vi finner svaret i følgende vers; med vår Herres egne ord:

”Jeg takker deg Far, Herre over himmel og jord, for at Du har skjult dette for de vise og kloke, og åpenbart det for umyndige (Luk 10:21).

Jeg vet at det i visse intellektuelle teologiske miljøer, og andre kristne institusjoner hvor menighetene har et organisasjonsnummer, skattefritak og ellers sin faktiske rett til eksistens godkjent av staten, forekommer en populær tolkning av nevnte vers som går noe slikt som dette:

”Jeg takker deg Far, Herre over himmel og jord, for at Du har skjult dette for lekmenn og umyndige, og åpenbart det for oss med 7 års teologisk skolering og/eller bibelskoler og pastorseminarer (stryk det som ikke passer) inklusive kursdiplomer og evt. studiebibler på CV’en, som har valgt frelsen helt på egen hånd ved hjelp av vår enorme ”frie vilje” og som vet å bruke høytsvevende teologisk språk og uttrykk som garantert gjør at ingen vanlige folk skjønner hva vi sier likevel.”

Det finnes rørleggere, snekkere (!) og bilmekanikere der ute med mer åpenbaring i Guds Ord enn de som nevnes i det falske verset over. Selv har vi ingen diplomer, takk Gud! Men vi har Guds Ånd, for ingen kan si at Jesus er Herre uten i den hellige ånd (1 Kor 12:3). Mangel på diplomer er også utrolig oppløftende i lys av at Paulus var en teltmaker, Matteus var en toller, Peter var en fisker, Kristus Selv var muligens snekker, jeg jobber på kontor og tar i mot bestillinger på brødvarer, og Vegard selger strømabonnement! Halleluja!

Folkens, vi er her for å fortelle Norge (enten du er troende eller ikke) at den vedtatte, oppleste og vidt aksepterte læren om ”evig tortur” av alle de som med sin høyst ubibelske og selvrettferdige ”frie vilje” ikke ”aksepterer Jesus Kristus som sin personlige Herre og frelser” ER EN LØGN!!! Denne læren sverter Guds Navn og Karakter, reflekterer ikke Hans Hjerte og evigvarende miskunn (les bl.a. salme 136), og forårsaker at uttalige velmenende kristne (som faktisk har tatt seg tid til å tenke over denne doktrinen og hva den faktisk innebærer) går rundt i konstant frykt for sine nærmeste ”ufrelste” familiemedlemmer og venner. ”Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere…” (Joh 14:27). Hvilken fred? Hvilken fred er det å få fra et ”elsk Gud først ellers…" - evangelium? Hvilken FRED er det Jesus snakket om? Er det noe rart at en fortapt verden (som TRENGER frelse mer enn noen andre fordi de jo…eh… ER fortapte) spotter kristendommens gud? De spotter ikke den LEVENDE GUD, men de spotter det forferdelige, avskyelige og blasfemiske vrengebildet vi kristne har gitt dem av Gud. Kristne, det er på tide å våkne opp fra slumringen! Det er på tide å våkne opp fra den lunkne tilstanden de fleste av oss befinner oss i, og er du uenig med oss i at doktrinen om evig pine er en løgn, vel, så får det heller være, men la oss i alle fall få lov til å oppfordre deg til å ta  studiet av Guds Hellige Skrifter på alvor. Som kristne er vi fullstendig avhengige av å få i oss det Levende Brød, Jesus Kristus, som ER Ordet hver eneste dag, og da gjerne mer enn et par bibelvers her og der.

Det verste er faktisk det at de fleste kristne oppriktig tror at alle som ikke velger Kristus går evig fortapt i et uendelig perverst torturinferno av fysiske kropper og fysiske flammer,  eller at sjelen er en frittstående enhet uavhengig av kroppen, at denne lever videre etter at mennesket dør, og således at sjelen skal pines uendelig... og at alt det disse ”forferdelige ateistene og hedningene og synderne” trenger å gjøre er å ”be denne bønnen etter meg og bli med i kirken på søndager i det du tar i mot (for å bruke en velkjent analogi) den pakken postmannen kommer med og ønsker å levere til deg.” Men, kjære søster og bror der ute: Les bibelen din! Postmannen kommer ikke til alle adressatene! Postmannen har ikke en pakke til alle husstander! Hvorfor ikke? Fordi ”mange er kalt, men få er utvalgt” (Matt 22:14). Hei! Alle er ikke kalt en gang!! (i denne nåværende onde tidsalder – Gal 1:4).  Har du noen gang tygd på vers som dette? Eller hva med at ”ingen kan komme til Meg uten at Faderen, som har sendt Meg, drar ham” (Joh 6:44)? Eller gjentagelsen litt lenger ned: ”Derfor har jeg sagt dere at ingen kan komme til Meg uten at det blir gitt ham av Min Far (Joh 6:65)? Eller ”Så kommer det da ikke an på den som vil, heller ikke på den som løper, men på Gud som viser miskunn.” (Rom 9:16)? Eller ”Et menneskes hjerte planlegger sin vei, men Herren styrer Hans skritt(Ordsp 16:9)? Eller ”Men et sjelelig [naturlig, uten Ånden] menneske tar ikke i mot de ting som hører Guds Ånd til, for de er en dårskap for ham. Han kan heller ikke kjenne dem [er ikke i stand til] for de bedømmes åndelig (1 Kor 2:14)? Eller ”For uten Meg kan dere slett ikke gjøre noe (Joh 15:5)?

For at et menneske i det hele tatt skal kunne være i stand til å behage Gud, så må vedkomne gjennom Efeserne 2:8 først: ”For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger…” såfremt du ikke da mener at du hadde en guddommelig kilde inni deg selv som du dro kraft av til å på egen hånd produsere eller ta (i motsetning til å av Gud) troen…som i det videre frelser deg? Hvorfor skryter vi som om det ikke var en gave” (1 Kor 4:7 – Bibelselskapet 2005)? Denne ”jeg-er-frelst-av-egenvilje” – læren er en rett frem usannhet uten NOEN SOM HELST dekning i bibelen, en lære som faktisk spotter Gud i det en tar evnen til å iverksette ens frelse ut av Guds hender, og legger den i sine egne hender. Den er rett og slett en hedensk-filosofisk fabel, som kristne underviser som om de har den fra Guds Eget Ord. Bare reflekter over det faktum at hele verden tror de har en ”fri vilje.” Hypotesen om en ”fri vilje” totalt uavhengig av den ALLMEKTIGE GUDS VILJE, er et skoleeksempel på ”denne verdens visdom” (1 Kor 3:19) som Gud Selv sier er ”dårskap” [gresk: dumhet]. Hele verden tror jo at viljen deres er fri! Hele verden tror jo at de er herrer over deres egne liv! Hele verden gjør ved dette seg selv til Gud! Er det noen som ser de motstridende signalene her? Hvorfor gjør kristne akkurat det samme som hele verden gjør? Er det noen som burde akseptere Guds absolutte allmakt slik som Skriften ettertrykkelig forkynner, så burde det være oss, men nei, vi hviler vår tro, vårt ansvar og våre liv på en hedensk, verdslig og anti-kristelig læresetning som resulterer i selvmotsigelsen: ”Jeg kan ikke rose meg av at jeg kommer til himmelen, men hvis du kommer til helvete er det din egen skyld.” Fy og fy for en hykler jeg var!

Versene vi leste over skal ikke tolkes! De skal bare å tros på! Hvorfor kan vi ikke tro disse versene? Kanskje fordi man har Matteus 25:46 i bakhodet (for det verset har man lært): ”Og disse skal gå bort til evig straff, og de rettferdige til evig liv”? Ja, det står der. Det kan vi ikke nekte for, men med det i bakhodet at det finnes hundrevis av forskjellige versjoner av bibelen (som alle er oversatt av teister som har vedtatte doktriner å forsvare), og de fleste av dem leser evig ditt og evig datt, og det faktum at (som vi diskuterte tidligere) flertallet aldri har hatt eller har rett….KAN DET VÆRE…? Jeg stiller bare spørsmålet: Kan det være at de opprinnelige, hellige og åndsinspirerte Skriftene på hebraisk, gresk og arameisk faktisk ikke snakker om evig slik som vi forstår bruken av begrepet evig i dag, men heller at det er snakk om tidsalder og tidsalderlig, eller som en bror en gang sa: ”inntil videre”? Det er også i denne sammenheng svært interessant å bemerke seg definisjonen av evig slik den fremgår i en moderne ordbok:

 

evig, - (adj.) (fra ty.) som varer alltid, endeløs, uopphørlig; den evige stad Roma;
evighet, -a/-en uendelig lang tid; svært lang tid
(understrek er min)

Escolas Ordbok, 3. utgave, 1. opplag 2003

 

Hva behager??? Både og? Hva mener ordbokforfatteren med at evig, som tydeligvis kan forekomme i bestemt form entall med endingene -a og -en  (snakker vi hannkjønn/hunkjønn her eller?), kan bety både uendelig lang tid OG svært lang tid? [Ikke er det bevist at Roma varer evig heller...]. Nå er ikke jeg noen kløpper i etymologi (wow, fint ord), men jeg mener da å kunne skjelne et visst avvik mellom svært og uendelig. Folkens, det er uendelig forskjell mellom "svært" og "uendelig," og det har forferdelige konsekvenser for vår forståelse av Hvem Gud ER og hvordan Han opererer og styrer Sin Skapning. Og kan man egentlig i det hele tatt knytte uendelig til tid? Når man ser denne så til de grader upresise "definisjonen" av det norske ordet evig i sammenheng med folk flests dagligdagse bruk av begrepet ("å, det tok en evighet," "jeg måtte vente i en evighet") så virker det på meg som man egentlig ikke har bestemt seg for om evig egentlig er begrenset eller ubegrenset. Vel, de fleste kristne har absolutt bestemt seg; de går for alternativ  #1. La oss titte litt på samme ordboks definisjon av ordet begrenset og ubegrenset:

 

begrense, -a/-et (fra ty.) avgrense; innskrenke

ubegrenset, -ete/-ede (adj.) grenseløst, utømmelig, uinnskrenket, total
(understrek er mine)

 

Dette er diametrale forskjeller! Disse definisjonene står i strak opposisjon til hverandre. Det ene er avgrenset og har satte grenser, mens det andre er grenseløst...det har ingen grenser. Dette er jo ikke til å misforstå! Hvorfor er ikke ordbokforfatteren like presis i spørsmålet om evig som i spørsmålet om begrenset? Hvorfor svaralternativer når det gjelder evig? Skal vi bare velge det som passer oss? Skal jeg bare velge "å gå for alternativet svært lang tid bare for å bygge opp under mitt ståsted om at alle mennesker til slutt kommer til å bli frelst? Nei, nei og atter nei!!! Det være mulig å komme til bunns i dette og finne ut om det dreier seg om en svært lang tid eller uendelighet. Hva om vi definerte begrepet "svart" som helt mørkt og uten farge, ganske mørk farge, koksgrå, tilnærmet hvit, hvit? Det er i allefall slik Strongs definerer det greske ordet aiõn, som betyr "tidsalder," ikke "verden" (gresk: kosmos) og ikke "evighet."

Det vil sikkert være andre ordbøker som ikke er tvetydige når det gjelder dette begrepet, eller for alt jeg vet, en senere utgave av Escola som ikke kommer med alternative definisjoner på evig (ikke vet jeg, har ikke sjekket), men bare det i seg selv er grunn nok til å stille spørsmål ved den gjengse forståelsen av ordet evig. Hvorfor skulle man ha ment at det kunne bety både og i 2003, men i senere utgaver har man "kommet fram til" at det plutselig kun betyr uendelig?

Jeg påstår at evig slik som ordet ukritisk brukes av kristne i dag ikke kan ha entallsform eller flertallsform. Evig er evig! Uten begynnelse og uten ende! Når begynte egentlig den ene eller den andre "evigheten"? Dessuten forteller denne ordboken oss at ordet er hentet fra tysk. Vel, bibeltekstene er oversatt fra hebrasik, gresk og arameisk, så det er særlig det hebraiske ordet õlam og dets greske variant aiõn, og deres avledninger, som er interessante for oss, og ikke minst hvordan disse ordene brukes gjennom Skriften. Det er bruken som definerer betydningen. Hvis du leser Bibelforlagets "Bibelen - Guds Ord" med fotnoter, så legg ekstra nøye merke til alle de stedene hvor det står evig, tidsånden, tiden, tidene o.l. i teksten, men hvor fotnoten eksempelvis sier "gresk - aion - tidsalder."

Nevnte bibelversjon er etter min mening den beste "studiebibelen" å bruke fordi den inneholder minimalt med en eller annen bibelredaktørs meninger om hva teksten forteller deg, og fordi denne versjonen, med alle sine fotnoter, på mange områder asvlører seg selv. I mine studier har jeg funnet flere eksempler på at fotnotene kun avklarer "tidsalder" noen utvalgte steder mens avklaringene glitrer med sitt fravær andre steder i teksten hvor akkurat det samme greske ordet er brukt. Hvorfor denne inkonsekvensen? Det virker som om man bevisst har valgt å konkretisere dette begrepet i noen tilfeller....og utgiverne av norske bibler påstår at disse versjonene er konkordante? Husk også på at Bibelforlagets "Bibelen - Guds Ord" "bygger på en oversettelse fra grunntekstene" (Bibelen - Guds Ord --> Forord). Nevnte bibelversjon er altså en oversettelse av en oversettelse i det den bygger på, men ikke er, en oversettelse av grunntekstene. Grunntekstene det refereres til her er den masoretiske tekst og Textus Reseptus, men disse tekstene er ikke universelt anerkjent som verken de eldste eller de beste tekstene å bruke. Det ser ikke ut til at noen av de norske bibelversjonene på noe tidspunkt har tatt i bruk de eldste greske manuskriptene tilgjengelig, nemlig Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus og Codex Vaticanus. Hvorfor ikke? Disse manuskriptene anerkjennes av svært mange bibelforskere og kyndige som de absolutt eldste og beste manuskriptene tilgjengelige i dag. (Du kan lese mer om disse manuskriptene her!)

Videre knytter forordet i "Guds Ord" oversettelsen av NT nært opp til de tekstene som "er blitt brukt i de engelsk-språklige utgaver som kalles King James-utgavene," men det er jo ikke noe kompliment! Og, ja, hvis du er Baptist så vet jeg at du mener at "Son, the King James Bible is the WORD OF GOD ON THIS EARTH!" (Gjerne uttalt med en tykk sørstats-bibelskole-akksent!) På den annen side må jeg nok innrømme at KJVnok er den mest solgte oversettelsen av Guds Ord på denne jord. Jeg vet at vi kan kverulere om dette frem og tilbake til vi begge blir blå i ansiktet, men faktum er likevel det at den såkalte "1611 Authorized Version" (authorized by who? By God? No, by King James of course!) har gjennomgått mer enn 75000 korrigeringer frem til de utgivelsene vi finner for salg i dag. Dette er tall som erkjennes av selv fanatiske tilhengere av KJV. De blir unnskyldt med at man ikke hadde moderne tekstbehandlingsteknologi på den tiden, og derfor må man kunne godta slike korrigeringer. Ja, absolutt. Korriger i vei, men ikke påstå at King James - OVERSETTELSEN ER Guds ufeilbarlige Ord på denne jord! Det er fortsatt, som tittelen sier, en VERSJON, og de mer enn 75000 feilene som er blitt korrigert i ettertid var der likeså om man hadde kunnet korrigere den første utgaven av KJV med moderne teknologi eller ikke. Hvor er forresten alle kommentarene som oversetterne la til i margene på 1611-versjonen blitt av? Var ikke disse interessante for senere  lesere av denne bibelen? Var ikke dette informasjon "lekmenn og umyndige" trengte bry seg om? Hvorfor har man tatt ut alle de Apokryfiske Skriftene som var en del av denne "perfekte og ufeilbarlige" oversettelsen? De er fortsatt å finne i en "nyutgivelse" av den opprinnelige 1611-versjonen som jeg har i hylla mi? Du finner dem mellom GT og NT. Hvorfor har nyere versjoner av 1611 KJV tatt dem ut? Er de ikke en del av de hellige skrifter altså??? Hvorfor oversetter 1611 KJV det hebraisk ordet sheol i GT til "hell" 31 ganger og til "grave" 31 ganger? Kastet oversetterne mynt? Hvorfor inneholder 1611-versjonen ordet "hell" totalt 54 ganger, mens The New King James Bible inneholder det samme ordet "kun" 32 ganger, og The American Standard og New American Standard (som begge er revisjoner av KJV) inneholder "hell" "bare" 13 ganger? Hvorfor oversetter KJV ordet aiõn med 9 forskjellige ord: "age," "course," "end," "eternal," "everlasting," "evermore," (for) "ever," "never," og "verden"? Til sammenligning oversetter den konkordante NT-versjonen CLNT og Robert Young's oversettelse YLT ordet aiõn til hhv det ene "eon" og "age" hver eneste gang det forekommer i teksten. YLT følger forsovidt den masoretiske tekst og textus receptus, i motsetning til CLNT, men oversetter likevel dette firestavelsesordet a-i-õ-n konsekvent til age. 

Bare i de tre første kapitlene av Efeserne (en nøkkelbok vedrørende Guds plan for mennesket i relasjon til tidenes fylde) er aiõn brukt 7 ganger, og av de 7 gangene velger KJV å bruke 5 forskjellige engelske ord (ages, course, end, eternal og world) for å oversette dette ene ordet. Og mer forvirring blir det når versjonen oversetter det greske ordet genea (generasjon),  et helt annet ord, til "ages" i flertall to ganger. Snakk om sammenlagt forvirring!

Når KJV snakker om "eternal" kan du være sikker på at den henter dette ordet fra det latinske eturnus, som man finner i den latinke oversettelsen Vulgata av Jerome, men Vulgata er også kun en oversettelse. Det er de hebraiske og greske grunntekstene, og herunder de eldste og mest pålitelige manuskriptene, vi må sette vår lit til.

Jeg vet at mange som leser dette vil angripe det jeg skriver fra den vinkelen av at jeg forsøker å vri på bibelvers til å bety noe annet enn det de egentlig betyr. Ja vel, hvis det er din overbevisning, så kan jeg ikke gjøre noe med det. Det er bare Gud som kan overbevise ved sin hellige ånd. ”For det er Gud som virker i dere både å ville og å virke for Hans gode vilje” (Fil 2:13).

 

Fra boken "Håp Etter Helvete" av Gerry Beauchemin
I sin bok God’s Methods with Man, uttaler G. Campbell Morgan (bibellærer, samarbeidspartner med D.L. Moody, og en veldig høyt aktet utlegger av Skriften) følgende:

 ”La meg få si til bibelstudenter at vi må være veldig forsiktige med hvordan vi bruker ordet ”evighet.” Vår konstante bruk av det ordet medfører stor feilaktighet. Det finnes ikke noe ord i hele Guds Bok som korresponderer med vår ”evig,” som i vanlig bruk oss i mellom betyr absolutt uten ende. Skriftens sterkeste ord brukt med referanse til Guds eksistens er ”inntil tidsaldrene av tidsaldrene,” som ordrett ikke betyr evigvarende.” 

Hvis du er 100 % sikker på at evig virkelig hører hjemme i det sanne Guds Ord (og ikke bare i alle disse oversettelsene), for ikke å snakke om evigheten i både bestemt form entall og evighetene i flertall (”evigheters evighet” Dan 7:18), og er tilfreds med det og de konsekvenser det har for alle dine medmenneskers ”evige” skjebne, vel da kan ikke denne nettsiden tilby deg noe. Da vil bibelbrød.net mest sannsynlig bli en snublestein for deg i det du kanskje får tanker om fordømmelse mot oss fordi du mener vi farer med vranglære. Vi ønsker ikke å være en snublestein for noen av våre troende brødre eller søstre, så hvis du heller vil holde fast på menneskers tradisjoner og forskrifter ”som setter Guds Ord ut av kraft” (Matt 15:6), så anbefaler jeg at du forlater bibelbrød.net og heller vender tilbake til det du er vant med…det som er trygt og godt, og som ikke utfordrer troen din. Men....hvis du VIRKELIG tror at fortapelsen er det helvete den Augustinske helvetestradisjonen, så vel som FLERTALLET i den kristne sfære sier at den er, og at den er uendelig, og at Guds ”frelsesmekanisme” (for å kalle det det) fungerer slik at mennesker på egen hånd må ta et visdomsfullt valg om å tro på Jesus, og at dette fungerer ved at de får en del informasjon som de må basere dette valget på (og det er din oppgave å forkynne evangeliet ”om å tro på Jesus for å unngå helvete” (Matt 28:19; Mark 16:15; Luk 24:47), da kan jeg ikke forstå at du har samvittighet til å ikke si noe! Da kan jeg ikke forstå at du har hjerte til å ta flere års verdslig utdannelse for å få deg en verdslig jobb og realisere deg selv!? Da kan jeg ikke forstå at du har hjerte til å se din ikke-troende venn i øynene HVER GANG DU TREFFER VEDKOMNE uten å være ærlig å fortelle personen at ”du må velge å tro på Jesus eller så kommer Gud til å straffepine deg i all evighet”!? Da kan jeg ikke forstå at du ikke tar Judas 1:23 til hjertet: ”Men andre skal dere frelse med frykt, i det dere river dem ut av ilden og hater selv det klesplagg som er smittet av kjødet.” Skal man ta Jesu ord om ”helvete” [Gehenna] bokstavelig, når Han Selv faktisk forteller oss at ”De Ord som Jeg taler til dere, er ÅND, og de er liv,” (og husk at vi ”tolker [gresk: sammenligner] åndelige ting med åndelige ord” 1 Kor 2:13), ja, da må man ta Judas 1:23 bokstavelig også. Ja, for det er jo dette det står på, er det ikke? Og kom ikke her med den at ”alle er ikke kalt evangelister.” Nei, det er sant, men alle er kalt til å forkynne evangeliet, ref. Herrens Egne ord til disiplene i ”misjonsbefalingen.” Vi kaller oss disipler, gjør vi ikke? Vel, da får vi se å komme oss ut i gatene med en gul bruskasse og ropert og forkynne ”fra alle hustak” de gode…ehrm…jeg mener de DÅRLIGE nyhetene om at Jesus Kristus ikke kommer til å lykkes i det oppdraget Hans Far, Den Allmektige Gud, gav Ham, nemlig at Han ”har sendt Sønnen som Verdens Frelser” (1 Joh 4:14). Ordet på gresk som er oversatt ”sendt” på norsk er: apo stel’l ­õ som CLNT Greek-English Keyword Concordance forklarer følgende:


commission, send officially, with authority for the execution of some task
(understrek er min)

 

 

Fra boken "Håp Etter Helvete" av Gerry Beauchemin
Forresten, interessant det ordet straff i Matteus 25:46. Dette er et av totalt fire forskjellige greske ord som i NT oversettes med det ene norske ordet straff. I dette tilfelle er det greske ordet kolasis. William Barclay, verdensberømt gresklærer, oversetter og forfatter av den populære bibelkommentaren The Daily Study Bible og New Testament Words, bemerker:

"Det greske ordet for straff her [Matt 25:46] er kolasis, som opprinnelig ikke var et etisk ord i det hele tatt. Det betød opprinnelig beskjæring av trær for å få dem til å gro bedre. Jeg tror det er sant å si at i all gresk sekulær litteratur er kolasis aldri brukt om noe annet enn legende straff.” [remedial = legemiddel, legeråd]
 
*****

Nei, løgnen om evigvarende grillfest i helvete må eksponeres. Den må avsløres for den hykleriske og ugudelige løgnen den er, slik at lyset fra den sanne evangelium om Jesus Kristus VERDENS Frelser kan bryte igjennom det religiøse mørke som hviler over verden generelt og, i vårt tilfelle, Norge spesielt. Denne læren har uten tvil vendt flere mennesker BORT fra den Levende Gud enn til Ham. Doktrinen om evigvarende straff:

 

Sverter Guds karakter foran hele verden.

Motsier Hans uendelige og ufeilbarlige kjærlighet til alle mennesker.

Gjør at vår tilbedelse skriver seg fra frykt i stedet for ekte hengivenhet.

Benekter Hans grenseløse makt til å fullføre Sin vilje.

Gjør menneskets vilje større enn Guds vilje.

Gjør Kristi seier over Satan uendelig liten.

Benekter at Kristus fullt ut fullførte sitt oppdrag i verden.

Krenker det guddommelige vitnet åpenbart i hver samvittighet.

Omgår de mest herlige løftene i Bibelen.

Overser vitnesbyrdet fra den tidlige kirken.

Frarøver oss fred og glede.

Påvirker hvordan vi utvikler oss; som far – som sønn

Blir et hinder for verdensevangelisering. (Husker du Abdou? Les historien om Kjetil på forsiden til bibelbrød.net)

 

Er du sikker på at du har ”summen av Guds ord”? Er du sikker på at det ikke er mer å hente hvis du graver litt mer etter skjulte skatter? Er du sikker på at du har tenkt igjennom hva slags gud du tilber, som forventer av vi skal elske våre fiender, velsigne de som forfølger oss og tilgi ”sytti ganger syv,” men så vil ikke Han Selv tilgi? Hvorfor skal vi, håpløse mennesker, elske våre fiender, men Faderen skal ikke elske Sine? Er du sikker på at du VIRKELIG har tenkt igjennom hva du tror på, og at du er tilfreds i din personlige frelse vel vitende om at hvem som helst av de som står deg nær som ikke ”tror” skal gå evig fortapt?...og ”pines med ild og svovel foran de hellige [det er bl.a. deg] og Lammet. Og røyken av deres pine stiger opp i all evighet. Og de har ingen hvile verken dag eller natt…” (Åp 14:11). For en skjebne! Og vi tilber en god Gud? Men, du vet,  du kan redde disse menneskene (i alle fall noen, og det er bedre enn ingen) ved å leve det du sier du tror! Da har du i alle fall gjort noe. Men jeg tror ikke at du egentlig tror på helvete…Nei, for det er jo myriader av kristne der ute som sier de tror, men de har ingen gjerninger som bekrefter det de sier at de tror. Jakob underviser oss om dette i det han skriver: ”Hvis den [troen] ikke har gjerninger, er den død i seg selv [også troen på ”helvete”]…vis meg din tro uten gjerninger, og så vil jeg vise deg min tro av gjerninger.” Hvis du virkelig tror at skjebnen til 95 % av alle mennesker gjennom alle tider er evig fortvilelse og pine, så sier Guds Ord at denne troen vil manifesteres i gjerninger. Da er det kun én ting å gjøre, og det er å følge eksemplet til Petar Keseljevic: Gå ut i gatene med ropert og store plakater hvor det står: ”Hell Awaits” eller ”Alle løgnere, homser, drapsmenn, horkvinner osv. osv.”

Litt av et kjærlighetsbudskap! Men, jeg tør påstå at Petar viser sine medmennesker større kjærlighet enn det 99 % av kristne gjør i dag. Hvordan kan jeg si det? Jo, fordi Petar er hellig overbevist om det han forstår ut ifra bibelen faktisk er slik ting henger sammen, at den planen Skriften snakker om at Gud har for menneskene fungerer på den måten at folk må velge Kristus for å slippe helvete, og siden vi som kristne er befalt å forkynne evangeliet (som effektivt reduseres ned til et ”turn or burn”-budskap), vel, da får vi gjøre det da, og ikke kaste bort menneskers dyrebare tid med tåpelige kristenreligiøse mimeforestillinger og dans i gatene (jeg sier tåpelige fordi selv disse forestillingene i bunn og grunn ikke forkynner HELE evangeliet). Jeg ser flere kristne organisasjoner som driver med nettopp dette; musikk, dans og drama, og det er fint det altså, men hva er det de prøver å oppnå med det? Forsøker man å danse mennesker inn i himmelen? Vær heller bare ærlig og advar mennesker om helvete! Ca 150000 mennesker dør hver dag, dvs. 2 mennesker pr sekund. Dystre tall!

Tilbake til Petar. Han er i alle fall oppriktig bekymret for disse menneskene, han bryr seg virkelig om dem, og derfor er han også ærlig med dem i det han anser det som sitt ansvar (som en oppriktig troende) å advare disse stakkars menneskene som ikke vet bedre. Ekstra trist er det også at den som faktisk blir forhatt for Jesu Navns skyld (eller i alle fall for sin delvise forståelse av Jesu Navn) er han som faktisk bryr seg og som har gjerninger som går parallelt med det han hevder han tror. Dessverre har ikke Petar fått se inn i de dypere sider ved Guds hensikt ennå, men han er i alle fall ikke falsk. Jeg tør påstå at hvis Jesus kom NÅ, så ville Petar fått en mye bedre tilbakemelding fra Herren enn det flertallet i kristen-Norge ville fått. Han er i alle fall ikke LUNKEN. Selv skulle jeg ønske Petar heller brukte den energien han bruker på ikke-troende, i sitt forsøk på å få dem til å velge ”riktig,” på de virkelige fiendene av korset, nemlig de som fornekter oppstandelsens kraft og Jesu oppdrag. Det hadde vært noe det!

Nå er det sikker flere som tenker: ”Hvordan kan du være så hard mot oss flertallskristne? Hvordan kan du dømme oss på den måten? Har du selv stått ute på gaten og advart folk mot helvete kanskje?” Ja, det har jeg! Skal vi gå videre? Og, forresten; Jeg dømmer ingen! ”Men hvorfor dømmer du din bror? Eller viser du forakt for din bror? For vi skal alle stilles fram for Kristi domstol” (Rom 14:10). Det gjelder deg og meg! Vi må ikke forveksle Rom 14:10 med 2 Tim 4:2: ”Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide! Overbevis, irettesett, forman med all tålmodighet og undervisning.”

Hva med resten av kristen-Norge da? Bryr de seg egentlig? Eller er de bare et produkt av et system som effektivt setter en stopper for all kritisk undersøkelse av ”de vedtatte sannheter”? Hvor mange har ikke opplevd å sitte under forkynnelse fra den opphøyde plattform, med sin kjære bibel i sitt fang og erfare at det blir sagt ting fra denne plattformen som-ikke-stemmer-overens-med-det-jeg-leser-i-min-egen-bibel? (Dette avhenger av at man faktisk leser i sin bibel). Hva tror vi skjer hvis man påpeker dette overfor den som har delt Ordet den dagen? Visse ting kan bare ikke hovedstrømskristendom svare på? Og hvis den ikke kan svare på det, skal vi heller ikke spørre….og hvis man gjør det får man veike svada-svar kombinert med at rotakten øker. I det fjerne kan man til og med høre noen fyre opp en påhengsmotor. Men her i ligger den store faren i det å sverge trofasthet til en trosbekjennelse skrevet av mennesker, eller for den saks skyld tviholde på at én spesifikk versjon av bibeltekstene er en 100 % feilfri oversettelse av Guds Ord. De fleste menigheter i dag har en trosbekjennelse, som enklest identifiseres med ordene: ”Dette er det vi tror…,” eller ”Vi tror….” Det lederskapet for menigheten har bestemt at ”vi” (m.a.o. alle dere også) tror, står ofte inni en tekstboks på en flygeseddel eller en internettside. For en monumental fallgruve! I det man tror at man kan få presset ”summen av Ditt Ord” (Sal 160:119) inn i en slik tekstboks, så hevder man effektivt at man ”har skjønt det,” og at ”vi har full oversikt over Guds åpenbarte ord og Hans plan,” hvis man da i det hele tatt erkjenner at Gud faktisk har en plan…som han kanskje til og med også er i stand til å gjennomføre, eller…? Når man er kommet dit, trenger man egenlig ikke grave dypere i Guds Ord til oss mennesker, det mest verdifulle menneskeheten har i sin besittelse i dag. Man trenger ikke lenger lete etter skjulte skatter eller banke på eller be, for man har jo en fullt ut god nok oppsummering av Hans tanker, hjerte og vilje inni denne tekstboksen.

Man trenger vel egentlig ikke lenger lese i Ordet i det hele tatt fordi det er jo så enkelt som at: ”Vi er alle syndere, og syndere må av egen kraft og vilje (som er totalt fri og uavhengig av Guds vilje) velge Jesus for ikke å gå evig fortapt i helvete. Sånn! Det var det! Kirkekaffe...?

 

Og hvorfor, vær så snill fortell, ber kristne til Gud for at andre skal blir frelst??? Hvorfor gjør vi det? Hvorfor blande inn Han når Han ikke har noe med det å gjøre? Nei, for Han blander seg jo ikke inn i vår frie vilje, det er jo opp til mennesker selv på egen hånd å "finne" og "velge Ham" (selv om Ordet sier at de ikke kan det). Hvorfor ber vi til Gud for at naboen skal "finne Jesus" og "bli frelst" hvis Gud ikke kan svare den bønnen, og faktisk ha en avgjørende finger med i spillet hva gjelder "bønne-emnets" frelse?

Kjære søster eller bror! Gud er absolutt ALLMEKTIG! Bare smak på det ordet. ”Meg er gitt ALL makt i Himmel og på jord” (Matt 28:18). Ja, men…” Ikke noe ”ja, men!” Bare "a-men!" All makt er ALL makt! Jesus er suveren hersker over den skapningen som er skapt ved [gresk: gjennom] Ham Selv (Rom 11:36). Gud er allmektig. Han bevarer deg akkurat der hvor du er akkurat nå i din åndelige modning og vandring, og i dette tilfelle bevarer Han deg akkurat her, på bibelbrød.net. Det er ikke tilfeldig at du leser det du leser nå. Han virker denne spesifikke omstendigheten i ditt liv med en hensikt. Jeg skriver fordi HAN virker alt også i  meg, og jeg erkjenner Guds absolutte suverenitet og fordi det er Hans verk at jeg kan stå i tjeneste for Ham, og uten Ham kan jeg ikke gjøre noe (Joh 15:5). At Herren har ledet deg inn hit er en av mange måter for Ham til å ”virke i dere [deg] både å ville og å virke for Hans gode vilje (Fil 2:13). Det stemmer i dette tilfelle også, fordi Gud er den som ”utfører alle ting etter Sin viljes råd…,” ikke etter din eller min viljes råd, men Hans. (Ef. 1:11). Og hvis vi virkelig er så på jordet, og alt dette er vranglære og fy-fy, vel da må du stole på at din Far i himmelen skal bevare deg fra det også. Tror du dette, så erkjenner du også at det er en hensikt med at du er her. Legg også merke til at Ef. 1:11 forteller oss at ”vi ble forutbestemt til det [til den arven vi] har fått etter Hans bestemte hensikt...” oops, der fløy avguden ”fri vilje” ut av vinduet igjen. Vi kristne leser dette verset igjen og igjen (i alle fall håper jeg de fleste kristne gjør det) og vi klarer likevel, på en eller annen merksnodig måte, å komme til den konklusjonen av vi har en såkalt ”fri” vilje som overstyrer den ALLMEKTIGE Guds vilje til tross for at Han har forutbestemt oss etter Sin egen bestemte hensikt... "Ja, men," sier du, "Gud er en gentleman! Han trosser ikke vår frie vilje!" Gud er en gentleman??? Gud utslettet hele folkeslag pga synd, og du hevder at han er en gentlemann?? For det første: Gud er ingen "mann" [menneske] (4 Mos 23:19), og for det andre: Han er ingen gentlemann heller som respekterer vår "frie vilje!" Hvor er det man har dette fra? Kapittel og vers som forteller oss at Gud både er en gentlemann og at Han respekterer vår "frie" vilje...

Ok, nå er det ikke lov til å sove lenger. På tide å våkne opp, LESE sin bibel og TRO det som står der, og når vi kommer til deler i bibelen som ser ut til å motstride, vel da får vi grave dypere for å komme til bunns i hva Skriften egentlig snakker om fordi ”Skriften kan ikke gjøres ugyldig…” (Joh 10:35). Kristne er skyldige i å gjøre Skriften ugyldig hele tiden i det de bruker et sett med skrifter til (å prøve) å sette et annet sett med skrifter ut av kraft. Heri ligger et paradoks, fordi hvis noen virkelig hadde klart å gjøre Skriften ugyldig, da hadde ikke lenger Skriften vært hellig, og vi hadde ikke lenger hatt en kilde av guddommelig åpenbaring som vi kunne stolt på 100 prosent. Det er flust av motsigelser, upresisheter og ukonkordanser i bibelversjonene våre hvis man bare tar seg tid til å gå dem litt nøyere etter i sømmene, men bruk nå heller disse ”urenhetene” som påskudd til å virkelig grave etter skjulte skatter.

Jeg ber deg: Bli litt, les noe av det som legges ut her på bibelbrød.net, og be om at Gud enten bekrefter sannhet eller avkrefter vranglære. Vi påstår absolutt ikke at vi har ”summen av Ditt Ord” eller at vi har all åpenbaring. Husk også på at Paulus skriver til Korintmenigheten at ”det må også være grupperinger [gresk: ai’r e sis = sect, preference, heresies] blant dere for at de som holder prøve, kan bli åpenbart blant dere” (1 Kor 11:19). Han sier  jo underveis også at han ”ser stykkevis,” hvor mye mer oss som ikke ble gitt å oppfylle [gresk: fullføre] Guds Ord (Kol 1:25).

Kjære søster eller bror; jeg kan garantere deg at det allerede finnes utleggelser på denne nettsiden som har feil, heresi og vranglære i seg. Det er like sikkert som at jorda er flat…jeg mener rund!  Men sånn det også være. Gud gjør det på den måten for at ingen skal blåse seg opp ”over all den kunnskapen vi har klart å ta til oss." Men det skal også sies at når spesifikk vranglære avsløres eller åpenbares, da må vi være villige til å omvende oss fra den. Derfor vil utleggelser bli korrigert etter hvert som Herren tar oss videre og viser oss nye sider ved Hans Ord. Ikke noe menneske på jorda i dag har all åpenbaring! Bare tenk på hvor oppblåst og hovmodig dette mennesket ville blitt. Ja, det er jo bare å titte litt ekstra nøye på religiøse mennesker som tror de har all åpenbaring. Resultatet er hovmod...som forresten står for fall (Ordsp 16:18). Noen få (sånn relativt sett) kan ha veldig, veldig mye åpenbaring, men du kan være sikker på at de uansett også vil ha noe i sin undervisning som er feil.

*****

Det som presenteres på disse sidene er i all oppriktighet kun så langt som vi ser til nå. Vi deler med deg det vår Herre har gitt oss å forstå så langt. Hvis du leser noe på bibelbrød.net som du ikke er enig i, eller som ikke stemmer overens med det du har blitt lært (og det er ganske sannsynlig), så vær tålmodige med oss. Herren er ikke ferdig med oss (eller deg) ennå.

 

Fra forordet til Concordant Literal New Testament
 
”Ingen dødelig kan fullt ut forstå eller i det hele tatt [fullstendig] kjenne dybdene av Guds fantastiske budskap til menneskeheten. Vi når aldri det punktet hvor vi ikke kan finne nytt lys og friske skatter i guddommelig åpenbaring.” (Til krøkkete norsk av undertegnede!)

 

Som sagt påstår vi ikke at vi vet alt, men vi påstår absolutt at vi vet noe, og jeg er så overbevist som jeg bare kan være om at læren om evig fortapelse (JA, SELV OM DET STÅR EVIG I BIBELVERSJONEN DIN) er en løgn, som trenger å avsløres, slik at mennesker, troende så vel som ikke-troende kan bli satt fri.

Det er en herlig befrielse når Herren setter en fri fra religion og menneskers forskrifter som setter Guds Ord ut av kraft, og dette er vår menneskelige måte (totalt avhengig av Gud som gir miskunn) å strekke oss ut til andre med det Gud i Sin godhet og overbærenhet har gitt oss å få se. Vi ber for alle de som Gud på forhånd har forutbestemt til å få se de sanne gode nyheter om hva evangeliet faktisk innebærer, både i ”denne onde tidsalder” og i de kommende tidsaldre. Kanskje du er en av dem Herren kaller ut av organisert kristendom til å være en modig soldat som kjemper for sannheten, uansett hvor vondt det kan være å akseptere at det man har blitt lært, og som man kanskje har trodd hele sitt liv, delvis eller i helhet baserer seg på løgner! Slikt er ikke behagelig for stoltheten. Bibelen forteller oss at vi lever i et massivt frafall fra sannheten (Apg 20:29-31; Gal 3:1), og dette frafallet startet allerede på apostlenes tid.

Apg. 20:29-31
For dette vet jeg [Paulus]: Etter min bortgang skal glupske ulver komme inn blant dere, og de vil ikke spare flokken. Også blant dere selv skal det stå fram menn som fører falsk (villedende, forvrengt) tale for å dra disiplene etter seg selv. Vær derfor våkne...

Gal 3:1
Dere uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere slik at dere ikke lenger skulle lyde sannheten, dere som hos dere selv har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet?

Hvis glupske ulver kom seg inn blant disiplene like etter Paulus sin bortgang (og han forteller at det skal skje), hva er situasjonen nå, 2000 år etterpå? Hvis Paulus kunne refse Galaterne som hadde blitt forhekset allerede for 2000 år siden, hva i all verden kan situasjonen vise seg å være for den store kristne bevegelse i dag? Har denne utviklingen som Paulus sa skulle komme på mystisk vis avtatt eller opphørt slik at vi uten tvil kan stole på at den kristne kirke i dag ikke lever i et massivt frafall, men at alt faktisk er såre vel? Ta en titt på alle mega-kirkene der ute i verden, med arenaer som fyller opptil 80000 kirkemedlemmer, som har egne snakcs-stands, ball-rom og t-sjorter, med pastorer som grovt utnytter flokken og tar inn millioner av kroner og dollar i såkalt tiende, som flyr verden rundt i private jet-fly, kjører rundt i luksusbiler, har Rolex på armen og slår på folk med jakkene sine så de faller i bakken og ler og hyler og kakler som gale høner under såkalt inspirasjon av Den Hellige Ånd, og still deg selv spørsmålet: "Er alt såre vel?" Jeg vet at dette ikke nødvendigvis beskriver fullt ut situasjonen her hjemme i Norge, (selv om det finnes religiøse fanatikere som ler så de driter på seg og gjør fulgedansen mens de "hyler seg til himmelen" - alt i Jesu navn selvfølgelig), i alle fall ikke i samme proporsjoner, men det som stort sett forkynnes rundt omkring i disse kretser er akkurat det samme som forkynnes rundt om i det kristne landskap her hjemme. Tygg litt på det faktum at det i verden i dag eksisterer over 3000 forskjellige sekter og forgreninger under paraplyen "kristendom" og still det selv spørsmålet: "Er alt virkelig såre vell?" Har kristne virkelig bevart "Åndens enhet i fredens bånd" (Ef 4:3), og hvor langt unna er vi ikke "troens enhet" (Ef 4:13). En meget observant broder uttalte en gang at "det er få mennesker som klarer å være så stygge mot hverandre som kristne." Så sant, så sant! Og 3000 forskjellige sekter i dagens kristenhet er svært (ikke uendelig) langt unna "troens enhet," men vi kommer dit en dag. Jeg må si meg enig med Jesus når Han proklamerer: "Skje Din vilje, som i himmelen, så og på jorden." Dette er Jesu EGNE ord! Jeg tror de er profetiske ord som kommer til å gå i oppfyllelse. Såpass tillit har jeg til Guds Sønn. Hvis ikke de går i oppfyllelse kommer stakkars Jesus til å bli veldig skuffet tror jeg.

Gud lover oss også at vi som har satt vårt håp til Ham som ER alle menneskers frelser, garantert vil komme til å lide hån. 1 Tim 4 forteller oss faktisk at det er selve grunnen til at vi blir hånet, nettopp det at vi erkjenner at Gud er alle menneskers frelser, ikke bare alle menneskers "tilbud om frelse" slik som hovedstrømmen så bastant forkynner. Vi vil heller lide hån enn å følge strømmen, for det første er bibelsk, det andre er ikke det!

Vi oppfordrer deg altså til å bli med oss videre i søken etter sannhet, ikke bare det bitte lille vi hver for oss har fått smake av Gud så langt, men også mer og mer i det vi lar Berøerne være våre forbilder og gransker i Skriftene daglig for å finne ut om det er slik [som det blir forkynt] (Apg 17:11).

La oss jage etter rettferdighet, tro, kjærlighet og fred med hverandre i det vi påkaller Herren ut fra et rent hjerte, og være medarbeidere på hverandres glede (2 Tim 2:22, 2 Kor 1:24).

 

Gud velsigne deg!

En slave av Kristus,

Eric