hjem     nettstedkart     skriv ut
Hjem > VELKOMMEN > Hvorfor er vi?


Velkommen til bibelbrød.netHensikten med denne nettsiden er å:


1.      Forkynne EVANGELIET – de GODE nyhetene! (Ref. bl.a. Joh 4:42, 1 Joh 4:14, Rom 8:21, 1 Tim 2:4, Jes 46:10-11, 1 Tim 4:10).

2.      Være en kanal (blant flere) for våre tjenesteliv i Kristus for at de hellige skal bli utrustet til tjenestens arbeid og til oppbyggelse av Kristi legeme (Ef 4:12).

3.      Holde oss til det forbildet [gresk: mønsteret] av sunne ord som vi har fra Paulus, i tro og i den kjærlighet som er i Kristus Jesus (2 Tim 1:13).

4.      Holde fast på det troverdige ordet i samsvar med den sunne lære (Tit 1:9), og tale det som stemmer med den sunne lære (Tit 2:1).

5.      Føre en sunn tale som ikke kan lastes (Tit 2:8), og jage etter rettferdighet, tro, kjærlighet og fred med dem som påkaller Herren ut fra et rent hjerte (2 Tim 2:22).

6.      Være arbeidere som deler [ut] sannhetens ord på rett måte (2 Tim 2:15), og i ydmykhet irettesette dem som står i mot (2 Tim 2:25). *

7.      Ikke herske over deres tro, men være medarbeidere på deres glede (2 Kor 1:24).


*Ordet "ut" på norsk er lagt til Skriftene. På gresk leser denne setningen: "...deler sannhetens ord..." Det er ikke snakk om å dele UT ordet "på rett måte," men å "DELE ordet på rett måte."