hjem     nettstedkart     skriv ut
Hjem > BRØDSKALKER > SPØRSMÅLSSKALKER > Guds plan og vilje?
En skalk av Vegard...
Gud Fader er allmektig! Selv kjente jeg til at dette ordet ble brukt om Ham, men jeg visste egentlig ikke hva det betød. I mange år trodde jeg faktisk ikke at Gud var allmektig. For å være helt ærlige trodde vi bare at Gud var mektig, ja, ganske mektig… Det ble bare et ord vi brukte fra tid til annen uten å egentlig reflektere over hva ”all makt” faktisk gjør for vårt syn på Gud. I tillegg til at Gud har all makt, så har Han også en plan. En plan OG allmektig? Ikke dårlig! Og bibelen forteller oss at Faderen har gjort som følger:

Ef 1:1 Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel -- til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus:

 

Ef 1:2 Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!

 

Ef 1:3 Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus,

 

Ef 1:4 likesom han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll blev lagt, forat vi skulde være hellige og ulastelige for hans åsyn,


Ef 1:5 idet han i kjærlighet forut bestemte oss til å få barnekår hos sig ved Jesus Kristus efter sin viljes frie råd,


Ef 1:6 til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elskede,

 

Ef 1:7 i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom,

 

Eph 1:8 som han rikelig gav oss i og med all visdom og forstand,

 

Ef 1:9 idet han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet efter sitt frie råd, som han fattet hos sig selv


Ef 1:10 om en husholdning i tidenes fylde: at han atter vilde samle alt til ett i Kristus, både det som er i himlene, og det som er på jorden;

 

Ef 1:11 han i hvem vi også har fått arvelodd, efterat vi forut var bestemt til det efter hans forsett som virker alt efter sin viljes råd,


Ef 1:12 forat vi skulde være hans hellighet til pris, vi som forut hadde håpet på Kristus;

 

Ef 1:13 i ham har også I, da I hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse -- i ham har I og, da I var kommet til troen, fått til innsegl den Hellige Ånd, som var oss lovt,

 

Ef 1:14 han som er pantet på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris.

 

Fikk du med deg det? Gud gjorde et valg, med en hensikt, etter sin egen vilje og frie råd. Hvordan kan han egentlig gjøre dette? Lot du merke til at Gud virker ALT etter sin viljes råd? Man kan alltids slå opp i en ordbok og lese definisjonen på ordet ”alt,” men jeg tror ikke det trengs.  La oss si ”alt” som i ”ingen ekskludert.” Men hvor vil jeg egentlig med dette? Og her kommer altså dagens brødskalk:

Om Gud er allmektig og virker alt etter Sin viljes frie råd, da har han en plan og en hensikt. Særlig når det da står skrevet at han har planlagt oss i Kristus fra før verdens grunnvoll ble lagt. Bibelen forteller i Jesaia 46;10 følgende:

...jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke er skjedd, jeg som sier: Mitt råd skal bli fullbyrdet, og ALT det jeg vil, det gjør jeg...

Men? Gud vil vel ikke at noen skal fortapes? Gud ønsker jo at alle skal komme til sannhets erkjennelse og bli frelst. Ikke sant? Gud har ikke planlagt helvete? Eller? Vel, om hele Hans råd skal bli fullbyrdet, og Han virker alt etter sin viljes råd, da er det vel også sånn at Guds fullkomne plan og vilje er å sende alle som ikke tror på Jesus og blir frelst til helvete? Siden han har planlagt oss i Kristus fra før verdens grunnvoll ble lagt, han også ha planlagt helvete. Han ha visst om helvete! Det kan ikke ha kommet på Ham som julekvelden på kjerringa! Vi får ikke det ene uten det andre.

Så Gud vil at synderne skal straffes i helvete i evigheters evighet, hva nå enn det måtte bety, og på den måten oppfylles HELE hans frie råd og vilje. Gud har ikke mistet kontrollen på noe som helst!! : )

Men... kanskje ”helvete” ikke er det du har blitt lært at det er? Og kanskje ”evigheters evighet” faktisk er en så håpløs, upresis, grammatisk umulig og ufornuftig oversettelse av det opprinnelige greske uttrykket som du kanskje før har tenkt at… det kanskje er… ?