hjem     nettstedkart     skriv ut
Hjem > BRØDSKALKER > SPØRSMÅLSSKALKER > Bygge tårn?En fellesskalk av Vegard og Eric...


Jesus underviser og sier:

Luk 14:28-33

For hvem av eder som vil bygge et tårn, setter sig ikke først ned og regner efter hvad det vil koste, om han har nok til å fullføre det med, forat ikke, når han har lagt grunnen og ikke er i stand til å fullføre det, alle de som ser det, skal begynne å spotte ham og si: Denne mann begynte å bygge, og var ikke i stand til å fullføre det? Eller hvilken konge som drar ut for å møte en annen konge i strid, setter sig ikke først ned og rådslår om han med ti tusen er i stand til å møte den som kommer imot ham med tyve tusen? Men kan han ikke det, da skikker han sendemenn til ham, mens han ennu er langt borte, og tinger om fred. Således kan da ingen av eder være min disippel uten at han opgir alt det han eier.

 

Har du noen gang lest versene der Jesus sier: vær da fullkomne [perfekte] slik deres himmelske Far er fullkommen [perfekt]? Om Faderen er fullkommen og perfekt og helt uten feil, hva kommer det da av at Han feiler så til de grader med sitt eget ”tårn”? Vi blir undervist at det er sunn fornuft å regne på om en har det som trengs for å fullføre en plan før en setter den ut i liv. Det virker ifølge hovedstrømskristendom som Faderen har en sånn ”gjør som Jeg sier, ikke som Jeg gjør” - filosofi. Er Gud virkelig så lite forutseende at Han ser konsekvensen og utkommet for flesteparten, men ”bygger” likevel? Han SER at dette går til helvete, men gjør det likevel…? Om en først har all makt, all forstand og ER GUD, så kan en vel gjøre det riktig den første gangen?! Det finnes ingen ordentlig grunn for å feile med Hans meritter… Ingen unnskyldning kan forklare eller gjøre det greit at Guds vilje ikke fullbyrdes. At en eneste sjel går fortapt i et evig helvete degraderer ”Gud den allmektige,” til ”Gud den mektige.”

Vi er altså utvalgt i Kristus – før verdens grunnvoll ble lagt - da er helvete planlagt også, eller? Det kan ikke ha kommet på Gud som julekvelden på kjerringa… Allvitende er litt vanskelig å komme rundt gitt. Om det skulle vise seg at Gud ikke er allmektig er jo det på en måte gode nyheter. Hvordan skal Han få menneskene ned i et ild-inferno for evig uten å bryte den frie viljen? Jeg mener, hvis det bibelen forteller oss om at det ikke er noen skiftene skygge hos Gud, at Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid, og Han ikke kan/klarer/vil (velg selv) gjøre som Han VIL med menneskers vilje , hvordan i alle dager skal Han klare å gjøre som Han vil med disse håpløse og sta menneskenes vilje når de står der på bredden av ildsjøen og Han helst skulle sett at de var nedi der? Kjenner du noen som av fri vilje ville gått ned i et basseng med flytende lava?


Gud:   
Ola Nordmann, nedi med deg! Ned i ildsjøen som brenner med ild (sa Jeg ild?) og svovel!

Ola Nordmann:
Næ-hæ-hæi! Det kan du bare drite i! Er du klar over hvor varmt det er nedi der eller?

Gud:
Eh! Ja, Jeg vet jo det! Det er jo Jeg som har laget det til! Det er jo også hele poenget! Nedi, sa Jeg! Jeg er ALLMEKTIG! Vet du ha det betyr eller?

Ola Nordmann:
Allmektig er bare noe kristne sier at du er fordi det står i bibelen, men de tror jo egentlig ikke det for jeg måtte jo av min egen frie vilje valgt å tro på deg mens jeg levde første gang, noe jeg ikke gjorde, så almektig, alschmektig….jeg kuler’n heller på bredden her jeg. Du har ikke noen grillpølser?

Gud:
Er du frekk mot den allmek….mot selveste Gud? Ned i ildjsøen med deg Ola!

Ola Nordmann:
Nei! Jeg er sulten og jeg har ikke tid til deg akkurat nå, okay?

Gud:
Ok da, men vi avslutter dette senere!

Ola Normann:
Jeg sa NEEEEEI!

Gud:
Pokker!

 

Og der var skalken slutt for i dag… Guds fred! :)