hjem     nettstedkart     skriv ut
Hjem > SITATER

 

L. Ray Smith

”Hvis ingeniører og vitenskapsmenn behandlet farlige kjemikalier og eksplosiver med den samme lovløse og hensynsløse løssluppenheten som teologer behandler Guds Ord med, ville alle laboratoriene i verden ha eksplodert for lenge siden.”

                                                                  

FrankViola /George Barna
Fra boken ”Pagan Christianity? (Hedensk Kristendom?)

”Vi kommer også med en skandaløs påstand: at kirken i sin nåværende, institusjonaliserte form verken har en bibelsk eller en historisk rett til å virke og fungere slik den gjør.”


Frans av Asissi (1182-1226)

”Forkynn evangeliet. Hvis nødvendig, bruk ord!”
 

 
Andrew Jukes (1847-1931)
FraA Reply To Henry Constable In "The Rainbow," October 1, 1869”

”En sann tanke, når uttrykt, er sterkere enn ti tusen prekestoler eller ledende artikler som underviser feil.”

 
Per Fraus-Dolus (d. 1957), Professor Emeritus Komparativ Litteratur, Universitetet i Oslo.
Fra Fraus-Dolus' eget forord til arbeidet med oversettelsen av Ibn Fadlan – manuskriptene.

“Det ligger i språkenes natur at en pen oversettelse ikke er nøyaktig, og at en nøyaktig oversettelse finner sin egen skjønnhet uten hjelp.”

 
George Rogers – 1839

“Allmektige Gud! Mennesket, i det han fremstiller Din karakter, har dyppet sin penn ned i de mørkeste fargetoner av sitt eget hjerte!”
 

 
Allan E. Chevrier – forfatter av boken ”Whatever Became of Melanie

”Det å blindt og tankeløst klamre seg fast til en doktrine eller tradisjon, og hardnakket både motstå og avslå nærmere undersøkelse, er et tydelig tegn på den religiøse ånd, som er en kilde til sorg og stor fornærmelse mot Gud.”

 
Max Manus

”Livet har man fått i gave… så det er ikke så farlig om man mister det!”
 


Øyvind Alhaug
Forfatter av boken "Verdens Herskere - Den moderne overklassens glemte historie."

”Jeg er ferdig med konspirasjonsetterforskning! Verden både eies og styres av onde mennesker. Hva mer er der å finne ut?”
 


Andrew Gavin Marshall
Tilknyttet Center for Research on Globalization og studerer Politisk Økonomi og Historie ved
Simon Fraser Universitetet

"Uvitenhet er ikke lykksalighet! Uvitenhet er forsinket katastrofe!"
 


A. W. Tozer

20. århundres amerikansk forkynner og forfatter

"Hvis kristendommen skal kunne gjennomgå en fornyelse, må det foregå ved andre metoder enn de som nå brukes. Hvis kirken i den andre halvdelen av [det 20.] århundre skal kunne hente seg inn igjen fra de skadene den pådro seg i den første delen, så må det oppstå en ny predikant. Den korrekte "synagogens hersker"-typen holder ikke mål. Heller ikke den prestaktige typen som utfører sine plikter, tar i mot lønnen sin og ikke stiller spørsmål, eller den sukkersøte patorale typen som vet hvordan å gjøre den kristne religionen akseptabel for alle. Alle disse har blitt prøvd ut og funnet mangelfulle. En annen type religiøs leder må tre frem blant oss. Han må være av den gamle profet-typen, en mann som har sett visjoner av Gud og har hørt stemmen fra Tronen. Når han kommer (og jeg ber Gud om at det ikke bare blir en, men mange) kommer han til å stå i strak opposisjon til alt det vår selvtilfredse, glatte sivilisasjon holder kjært. Han kommer til å motsi, fordømme og protestere i Guds Navn, og han kommer til å bli hatet og motarbeidet av en stor del av kristenheten."


Martin Zender
www.martinzender.com

"Det er i kirken at folk lærer at frelse til syvende og sist ikke avhenger av Kristi offer, men av menneskers vilje."


Vladimir Michael Gelesnoff
Grunnla Concordant Publishing Concern sammen med Adolph Ernst Knoch

Da han ble spurt ut angående sine undervisningsmetoder svarte han:

"Jeg vil heller få én person til å tenke, enn tusen mennesker til å bli oppspilt."


Fra introduksjonen til Concordant Literal New Testament (CLNT)


"Vi når aldri det punkt hvor vi ikke kan finne nytt lys og friske skatter i guddommelig åpenbaring."
 

Hentet fra en kommentar til en video med Frank Sinatra på youtube:

"Ikke meningen å støte noen altså, men jeg tror at den eneste grunnen til at Gud gav oss Justin Bieber, er fordi Han ville straffe Seg Selv for at Han ikke gav Frank udødelighet. Du kan ikke be Gud om å godtgjøre en feil Han har gjort. Det er som om man skulle be Chuck Norris om å ta hovedrollen i en nyinnspilling av Brokeback Mountain..."


Mahatma Gandhi

“Jeg liker deres Kristus. Jeg liker ikke deres kristne. Deres kristne er så ulike deres Kristus.”


Martin Zender
www.martinzender.com

"Den menneskelige hjerne, når den får være i fred, forstår kjærlighet."


Stephen Hill

"Har du noen gang lagt merke til at hovedstrømskristne liker å være forvirret når det gjelder Gud? De føler tydeligvis at jo mer de forstår Gud, jo mindre ærefrykt har de for Ham. De klamrer seg til selvmotsigelser som at en kjærlig Gud piner Sin egen skapning, en suveren skaper gir avkall på Sin makt til fordel for menneskets "frie vilje," eller at "en" Gud egentlig er tre separate, men likevel på en måte identiske vesener. Jeg er så takknemlig for å være del av en gruppe tilregnelige troende."


Goswin de Boer

"Er det virkelig fri vilje og helvete som knytter kristne sammen, eller er det Kristus?"