hjem     nettstedkart     skriv ut
Hjem > BRØDSKALKER > Kjærligheten tar aldri slutt!


Kjærligheten tar aldri slutt! (1 Kor 13:8)


Fra boken "Håp Etter Helvete"
av Gerry Beauchemin

 

Ord til seier, kraft, oppmuntring og håp. Å, våger vi å tro? Kan det virkelig være mulig? Størsteparten av mitt liv har jeg omfavnet lærer bygd på veldefinerte argumenter for hvorfor KJÆRLIGHETEN NOEN GANGER TAR SLUTT. Ikke det at den ikke ville eller mislyktes eller manglet kraften til å lykkes; noen ganger fungerte den bare ikke. Når sant skal sies, mesteparten av gangene fungerte den faktisk ikke. Den enkle, men dypsindige sannheten i dette studiet har radikalt forandret måten jeg nå ser på Ham som er Kjærlighet.

 

Venner har advart meg om at sannhet kan finnes på de rareste steder. Sannheten i denne boken fant meg på veien tilbake fra et medisinsk misjonsarbeid i Aztekerlandsbyene i Mexico. Jeg hadde i løpet av de siste årene iakttatt Gerry mens han arbeidet hardt i det han kaller sin ”hjelper”-tjeneste i Kongedømmet – en dentaltjeneste hvor han kunne jobbe i dagevis langt utpå natten mens han praktisk demonstrerte Faderens kjærlighet. Ettersom vi dro ut på forskjellige misjonsarbeid kom jeg til å merke et mønster – et mønster som holdes i hevd den dag i dag: Gerry var den første til å stå opp og komme seg på beina, og han arbeidet til langt på natt med en gjennomgående mild og omsorgsfull ånd. Samme dag som vi etter planen skulle reise tilbake, når alle andre var ferdig pakket og satt og ventet, drev han og avsluttet arbeidet med en siste pasient. Etter å ha iakttatt ham underveis på flere klinikker måtte jeg bare finne ut av hva det var som drev ham framover. Hva var hemmeligheten hans? Ettersom reisene ned noen ganger kunne ta 8 til 10 timer hadde vi nok av tid til å prate. Studiet du holder i hendene gjenspeiler hans syn på Gud, og det livet jeg så han leve ut er frukten av det. Det er en enkel sannhet som kan summeres opp i fire mektige ord – KJÆRLIGHETEN FALLER ALDRI BORT!

 

Jeg må tilstå at da jeg først hørte ham legge ut om dette så traff det meg som lyn fra klar himmel. Så enkelt og likevel så radikalt forskjellig fra det jeg hadde hørt hele mitt liv. En sannhet som kommer til, slik som all sannhet gjør, å gjøre deg fri. Da denne sannheten innhentet meg kunne jeg ikke la være å undre meg over Guds uendelige kjærlighet til Israel slik som apostelen Paulus forkynner i Romerne, på tross av deres hardnakkede vantro. Med to små ord snudde Gerry min verden opp ned, eller burde jeg si riktig side opp; ”Hvorfor Israel?” Og med det begynte et dypere studie av denne Ene som er Kjærlighet, som virker ut Sin seier og som ikke kommer til å gi Seg før Han er ”alt i alle.”

 

Kom å hør igjen de Gode Nyhetene som engelen delte med noen hyrder en natt utenfor Betlehem – Gode Nyheter, en glede for alt folket! Blås nytt liv i ilden når du igjen hører om denne Ene som gjør alle ting nye. Fryd deg igjen når du grunner på vår Far som ikke hviler før alle Hans barn er trygt hjemme. La deg forundre av Hans visdom i det Han virker ut sin mesterlige plan for tidsaldrene for at Hans vilje skal bli gjennomført – at ingen skal gå fortapt. Tilbe på nytt den levende Gud som er alle menneskers frelser. Se på at Ordet utfolder seg for dine øyne idet mysteriet (skjult fra tidligere tider/tidsaldre) bringer en fred som overgår all forstand. Stå i beundring idet du erfarer denne Ene, som er kjærlighet, gjøre det Han gjør best – forvandle Sin skapning til Sin lignelse. Vår Gud er virkelig en fantastisk Gud og dette studiet er atter en bekreftelse på Hans uendelige, ufeilbarlige KJÆRLIGHET.

 

Min bønn for deg idet du nå legger ut på denne reisen gjennom dette studiet ble uttrykt så utrolig bra av apostelen Paulus – ”at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, måtte gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerte opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp det er han har kalt dere til…at han etter sin herlighets rikdom må gi dere å styrkes med kraft ved hans Ånd i deres indre menneske, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, så dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, må være i stand til å fatte med alle de hellige hva bredde og lengde og dybde og høyde der er, og kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, for at dere kan fylles til all Guds fylde. Men ham som kan gjøre mere enn alt, langt ut over det som vi ber eller forstår, etter den kraft som er seg virksom i oss, ham være æren i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter!” ([gk:] til alle generasjoner av tidsalderen av tidsaldre) Amen.

 
 

(Ef 1:17-18; 3:16-21)

 

David Nuckols

 

Direktør i Bread of Life Frontier Missions

 

Brownsville, Texas